“โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 ออกหน่วยส่งสุขภาพดีสู่ชุมชน ณ หมู่บ้านมัณฑนา เทพารักษ์ " วันที่ 26 พ.ย. 60 -โรงพยาบาลจุฬารัตน์ได้รับเกียรติเชิญให้เข้าร่วมออกหน่วยบริการด้านสุขภาพ ในการประชุมประจำปี หมู่บ้านมัณฑนา เทพารักษ์ ภายในงานพบกัน การตรวจวัดความดันโลหิต การวัดไขมันสะสมใต้ผิวหนัง และการให้คำปรึกษาปัญหาด้านสุขภาพเบื้องต้น - Chularat 3 International Hospital

 Home
» News for Chularat » “โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 ออกหน่วยส่งสุขภาพดีสู่ชุมชน ณ หมู่บ้านมัณฑนา เทพารักษ์ " วันที่ 26 พ.ย. 60 -โรงพยาบาลจุฬารัตน์ได้รับเกียรติเชิญให้เข้าร่วมออกหน่วยบริการด้านสุขภาพ ในการประชุมประจำปี หมู่บ้านมัณฑนา เทพารักษ์ ภายในงานพบกัน การตรวจวัดความดันโลหิต การวัดไขมันสะสมใต้ผิวหนัง และการให้คำปรึกษาปัญหาด้านสุขภาพเบื้องต้น แบ่งปันไปยัง facebook

" โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 ออกหน่วยส่งสุขภาพดีสู่ชุมชน ณ หมู่บ้านมัณฑนา เทพารักษ์ "
วันที่ 26 พ.ย. 60 -โรงพยาบาลจุฬารัตน์ได้รับเกียรติเชิญให้เข้าร่วมออกหน่วยบริการด้านสุขภาพ ในการประชุมประจำปี หมู่บ้านมัณฑนา เทพารักษ์ ภายในงานพบกัน
การตรวจวัดความดันโลหิต การวัดไขมันสะสมใต้ผิวหนัง และการให้คำปรึกษาปัญหาด้านสุขภาพเบื้องต้น

 

 

inquiries and service at : Chularat 3 International Hospital

88/8-9 Theparak Rd. Km.14.5 TumbonBangpla AmperPangplee Samutprakarn 10540
Phone Number : 02-033-2900