คลินิกพัฒนาการเด็ก โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 อินเตอร์ จัดกิจกรรมบรรยาย "เลี้ยงลูกน้อยให้รุ่งในยุค 4.0" โดยแพทย์หญิงปิยนุช ธนาชนานนท์ กุมารแพทย์ สาขาพัฒนาการเด็กและพฤติกรรม ภายในงานพบกับการให้ความรู้เกี่ยวกับพัฒนาการเด็กในช่วงอายุ 2- 6 ปี - Chularat 3 International Hospital

 Home
» News for Chularat » คลินิกพัฒนาการเด็ก โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 อินเตอร์ จัดกิจกรรมบรรยาย "เลี้ยงลูกน้อยให้รุ่งในยุค 4.0" โดยแพทย์หญิงปิยนุช ธนาชนานนท์ กุมารแพทย์ สาขาพัฒนาการเด็กและพฤติกรรม ภายในงานพบกับการให้ความรู้เกี่ยวกับพัฒนาการเด็กในช่วงอายุ 2- 6 ปี แบ่งปันไปยัง facebook

คลินิกพัฒนาการเด็ก โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 จัด workshop
เลี้ยงลูกน้อยให้รุ่งในยุค 4.0
      คลินิกพัฒนาการเด็ก โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 อินเตอร์ จัดกิจกรรมบรรยาย "เลี้ยงลูกน้อยให้รุ่งในยุค 4.0" โดยแพทย์หญิงปิยนุช ธนาชนานนท์ กุมารแพทย์ สาขาพัฒนาการเด็กและพฤติกรรม ภายในงานพบกับการให้ความรู้เกี่ยวกับพัฒนาการเด็กในช่วงอายุ 2- 6 ปี และ workshop คุณพ่อคุณแม่ "สังเกตุอย่างไรว่า ลูกรักมีพัฒนาการสมวัยหรือไม่" โดยอาจารย์ราตรีรัตน์ สัจจะภัทรกุล นักกายภาพบำบัดและนักจิตวิทยาพัฒนาการ ซึ่งมีประสบการณ์กว่า 10 ปี โดยมีพ่อแม่ผู้ปกครองสนใจเข้าร่วมกิจกรรมกว่า 30 ครอบครัว ณ โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 อินเตอร์ เมื่อวันอาทิตย์ที่ 26 พ.ย. 60 ที่ผ่านมา

inquiries and service at : Chularat 3 International Hospital

88/8-9 Theparak Rd. Km.14.5 TumbonBangpla AmperPangplee Samutprakarn 10540
Phone Number : 02-033-2900