กิจกรรมวันหลอดเลือดสมองโลก World Stroke Day 2017 โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 อินเตอร์ จัดกิจกรรมออกบูทให้ความรู้โรคหลอดเลือดสมอง (Stroke) เนื่องในวันหลอดเลือดสมองโลก หรือ World Stroke Day ณ ชั้น 1 ตึก B โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 อินเตอร์ เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2560 ที่ผ่านมา - Chularat 3 International Hospital

 Home
» News for Chularat » กิจกรรมวันหลอดเลือดสมองโลก World Stroke Day 2017 โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 อินเตอร์ จัดกิจกรรมออกบูทให้ความรู้โรคหลอดเลือดสมอง (Stroke) เนื่องในวันหลอดเลือดสมองโลก หรือ World Stroke Day ณ ชั้น 1 ตึก B โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 อินเตอร์ เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2560 ที่ผ่านมา แบ่งปันไปยัง facebook

กิจกรรมวันหลอดเลือดสมองโลก World Stroke Day 2017
โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 อินเตอร์ จัดกิจกรรมออกบูทให้ความรู้โรคหลอดเลือดสมอง (Stroke) เนื่องในวันหลอดเลือดสมองโลก หรือ World Stroke Day
ณ ชั้น 1 ตึก B โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 อินเตอร์ เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2560 ที่ผ่านมาinquiries and service at : Chularat 3 International Hospital

88/8-9 Theparak Rd. Km.14.5 TumbonBangpla AmperPangplee Samutprakarn 10540
Phone Number : 02-033-2900