เรียนผู้ใช้บริการทุกท่าน ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561 ผู้ประกันตนที่ถือบัตรรับรองสิทธิ์ รพ.จุฬารัตน์ 3 อินเตอร์, รพ.จุฬารัตน์ 9 แอร์พอร์ต, รพ.จุฬารัตน์ 11 อินเตอร์ สามารถใช้สิทธิ์โรงพยาบาลและสาขาในเครือดังนี้ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร 1609 - Chularat 3 International Hospital

 Home
» News for Chularat » เรียนผู้ใช้บริการทุกท่าน ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561 ผู้ประกันตนที่ถือบัตรรับรองสิทธิ์ รพ.จุฬารัตน์ 3 อินเตอร์, รพ.จุฬารัตน์ 9 แอร์พอร์ต, รพ.จุฬารัตน์ 11 อินเตอร์ สามารถใช้สิทธิ์โรงพยาบาลและสาขาในเครือดังนี้ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร 1609 แบ่งปันไปยัง facebook

เรียนผู้ใช้บริการทุกท่าน
ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561 ผู้ประกันตนที่ถือบัตรรับรองสิทธิ์ รพ.จุฬารัตน์ 3 อินเตอร์, รพ.จุฬารัตน์ 9 แอร์พอร์ต, รพ.จุฬารัตน์ 11 อินเตอร์ สามารถใช้สิทธิ์โรงพยาบาลและสาขาในเครือดังนี้

สำหรับผู้ถือบัตรรับรองสิทธิ์ :

1.โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 อินเตอร์ สามารถรับบริการได้ที่
- โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 1 สุวรรณภูมิ  
- จุฬารัตน์ 2 คลินิกเวชกรรม  
- โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 อินเตอร์  
- โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 5

2.โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 9 แอร์พอร์ต สามารถรับบริการได้ที่
- สหคลินิกจุฬารัตน์ 7
- คลินิกเวชกรรมจุฬารัตน์ 8  
- โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 9 แอร์พอร์ต  

3.โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 11 อินเตอร์

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร 1609

inquiries and service at : Chularat 3 International Hospital

88/8-9 Theparak Rd. Km.14.5 TumbonBangpla AmperPangplee Samutprakarn 10540
Phone Number : 02-033-2900