ขอเชิญร่วมฟังเสาวนา หัวข้อ "Stroke Fast Track 270 นาทีชีวิต" โดย พญ.ปณิตตา ภมรบุตร อายุรแพทย์ระบบสมองและอัลตราซาวด์คลื่นเสียงความถี่สูง ในวันเสาร์ที่ 31 มีนาคม 2561 ณ ลานกิจกรรมชั้น 1 อาคาร A โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 อินเตอร์ - Chularat 3 International Hospital

 Home
» News for Chularat » ขอเชิญร่วมฟังเสาวนา หัวข้อ "Stroke Fast Track 270 นาทีชีวิต" โดย พญ.ปณิตตา ภมรบุตร อายุรแพทย์ระบบสมองและอัลตราซาวด์คลื่นเสียงความถี่สูง ในวันเสาร์ที่ 31 มีนาคม 2561 ณ ลานกิจกรรมชั้น 1 อาคาร A โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 อินเตอร์ แบ่งปันไปยัง facebook

ขอเชิญร่วมฟังเสาวนา หัวข้อ "Stroke Fast Track 270 นาทีชีวิต" โดย พญ.ปณิตตา ภมรบุตร อายุรแพทย์ระบบสมองและอัลตราซาวด์คลื่นเสียงความถี่สูง
ในวันเสาร์ที่ 31 มีนาคม 2561 ณ ลานกิจกรรมชั้น 1 อาคาร A โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 อินเตอร์
นอกจากนี้ยังร่วมพูดคุยกับ คุณโบว์ เบญจศิริ เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพ และโปรโมชั่นราคาพิเศษโปรแกรมคัดกรองโรคอัมพาตเริ่มต้น 1,500 บาท

สามารถลงทะเบียนเสาวนา หัวข้อ "Stroke Fast Track 270 นาทีชีวิต" โดย พญ.ปณิตตา ภมรบุตร

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 อินเตอร์ โทร.020332900 ต่อ 5079

inquiries and service at : Chularat 3 International Hospital

88/8-9 Theparak Rd. Km.14.5 TumbonBangpla AmperPangplee Samutprakarn 10540
Phone Number : 02-033-2900