วันพฤหัสบดีที่ 2 ของเดือนมีนาคมของทุกปี กำหนดเป็น วันไตโลก รณรงค์ให้เกิดการตระหนักถึงสุขภาพไต โดยปีนี้ ตรงกับวันที่ 8 มีนาคม ซึ่งเป็นวันสตรีสากล "สมาคมโรคไตแห่งประเทศไทยจึงเน้น "การรณรงค์สุขภาพไตในสตรี" ภายใต้คำขวัญว่า สตรีไทย ´ไต´ Strong - Chularat 3 International Hospital

 Home
» News for Chularat » วันพฤหัสบดีที่ 2 ของเดือนมีนาคมของทุกปี กำหนดเป็น วันไตโลก รณรงค์ให้เกิดการตระหนักถึงสุขภาพไต โดยปีนี้ ตรงกับวันที่ 8 มีนาคม ซึ่งเป็นวันสตรีสากล "สมาคมโรคไตแห่งประเทศไทยจึงเน้น "การรณรงค์สุขภาพไตในสตรี" ภายใต้คำขวัญว่า สตรีไทย ´ไต´ Strong แบ่งปันไปยัง facebook


       วันพฤหัสบดีที่ 2 ของเดือนมีนาคมของทุกปี กำหนดเป็น วันไตโลก รณรงค์ให้เกิดการตระหนักถึงสุขภาพไต โดยปีนี้ ตรงกับวันที่ 8 มีนาคม ซึ่งเป็นวันสตรีสากล "สมาคมโรคไตแห่งประเทศไทยจึงเน้น
" การรณรงค์สุขภาพไตในสตรี " ภายใต้คำขวัญว่า สตรีไทย ´ไต´ Strong

inquiries and service at : Chularat 3 International Hospital

88/8-9 Theparak Rd. Km.14.5 TumbonBangpla AmperPangplee Samutprakarn 10540
Phone Number : 02-033-2900