โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 อินเตอร์ ร่วมกับ บริษัท อีซูซุ มอเตอร์ ประเทศไทย จัดกิจกรรม รณรงค์ขับขี่ปลอดภัย "เตรียมหัวใจ ให้ปลอดภัยก่อนเดินทาง" เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2561 ที่ผ่านมา เพื่อส่งพนักงานเดินทางกลับบ้านอย่างปลอดภัย ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ และวันหยุดยาว ภายในงานมีการบริการตรวจสุขภาพคัดกรองโรคหัวใจ และกิจกรรมให้ความรู้ขับขี่ปลอดภัย จากทีมพยาบาล - Chularat 3 International Hospital

 Home
» News for Chularat » โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 อินเตอร์ ร่วมกับ บริษัท อีซูซุ มอเตอร์ ประเทศไทย จัดกิจกรรม รณรงค์ขับขี่ปลอดภัย "เตรียมหัวใจ ให้ปลอดภัยก่อนเดินทาง" เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2561 ที่ผ่านมา เพื่อส่งพนักงานเดินทางกลับบ้านอย่างปลอดภัย ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ และวันหยุดยาว ภายในงานมีการบริการตรวจสุขภาพคัดกรองโรคหัวใจ และกิจกรรมให้ความรู้ขับขี่ปลอดภัย จากทีมพยาบาล แบ่งปันไปยัง facebook

           โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 อินเตอร์ ร่วมกับ บริษัท อีซูซุ มอเตอร์ ประเทศไทย จัดกิจกรรม รณรงค์ขับขี่ปลอดภัย  "เตรียมหัวใจ ให้ปลอดภัยก่อนเดินทาง" เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2561 ที่ผ่านมา เพื่อส่งพนักงานเดินทางกลับบ้านอย่างปลอดภัย  ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ และวันหยุดยาว ภายในงานมีการบริการตรวจสุขภาพคัดกรองโรคหัวใจ และกิจกรรมให้ความรู้ขับขี่ปลอดภัย จากทีมพยาบาลและเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 อินเตอร์

inquiries and service at : Chularat 3 International Hospital

88/8-9 Theparak Rd. Km.14.5 TumbonBangpla AmperPangplee Samutprakarn 10540
Phone Number : 02-033-2900