วันที่ 14 เมษายน ของทุกปีเป็น "วันครอบครัว" เพื่อให้มีการฟื้นฟู ขนบธรรมเนียมประเพณีแต่ดั้งเดิม และยังเป็นช่วงที่คนไทย ได้เดินทางกลับบ้านในช่วงเทศกาลสงกรานต์ - Chularat 3 International Hospital

 Home
» News for Chularat » วันที่ 14 เมษายน ของทุกปีเป็น "วันครอบครัว" เพื่อให้มีการฟื้นฟู ขนบธรรมเนียมประเพณีแต่ดั้งเดิม และยังเป็นช่วงที่คนไทย ได้เดินทางกลับบ้านในช่วงเทศกาลสงกรานต์ แบ่งปันไปยัง facebook

inquiries and service at : Chularat 3 International Hospital

88/8-9 Theparak Rd. Km.14.5 TumbonBangpla AmperPangplee Samutprakarn 10540
Phone Number : 02-033-2900