ศูนย์ตาสุวรรณภูมิ ให้บริการตรวจสุขภาพตาให้แก่ประชาชนทั่วไป โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ในงาน“คลินิกลอยฟ้า ปีที่ 16” ระหว่าง วันที่ 26-29 เมษายน 2561 ตั้งแต่เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ สถานีรถไฟฟ้าบีทีเอสบางจาก โดยมี ศาสตราจารย์ (พิเศษ) เจริญ วรรธนะสิน กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ บริษัท บีทีเอสกรุ๊ปโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) เป็นประธานในการเปิดงาน เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2561 ที่ผ่านมา - Chularat 3 International Hospital

 Home
» News for Chularat » ศูนย์ตาสุวรรณภูมิ ให้บริการตรวจสุขภาพตาให้แก่ประชาชนทั่วไป โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ในงาน“คลินิกลอยฟ้า ปีที่ 16” ระหว่าง วันที่ 26-29 เมษายน 2561 ตั้งแต่เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ สถานีรถไฟฟ้าบีทีเอสบางจาก โดยมี ศาสตราจารย์ (พิเศษ) เจริญ วรรธนะสิน กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ บริษัท บีทีเอสกรุ๊ปโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) เป็นประธานในการเปิดงาน เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2561 ที่ผ่านมา แบ่งปันไปยัง facebook

         ศูนย์ตาสุวรรณภูมิ ให้บริการตรวจสุขภาพตาให้แก่ประชาชนทั่วไป โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ในงาน“คลินิกลอยฟ้า ปีที่ 16” ระหว่าง วันที่ 26-29 เมษายน 2561 ตั้งแต่เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ สถานีรถไฟฟ้าบีทีเอสบางจาก โดยมี ศาสตราจารย์ (พิเศษ) เจริญ วรรธนะสิน กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ บริษัท บีทีเอสกรุ๊ปโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) เป็นประธานในการเปิดงาน เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2561 ที่ผ่านมา 

 

inquiries and service at : Chularat 3 International Hospital

88/8-9 Theparak Rd. Km.14.5 TumbonBangpla AmperPangplee Samutprakarn 10540
Phone Number : 02-033-2900