โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 อินเตอร์ นำโดยคุณรักษพร ธีรอนุปัญญา ผู้จัดการการตลาด โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 อินเตอร์ ร่วมออกหน่วยตรวจสุขภาพให้แก่ประชาชน ในงานพิธีเปิดอาคารศูนย์การแพทย์ครอบครัวและชุมชน องค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว (กล่อมจิตร์อุทิศ)ในวันที่ 27 เมษายน 2561 ที่ผ่านมา - Chularat 3 International Hospital

 Home
» News for Chularat » โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 อินเตอร์ นำโดยคุณรักษพร ธีรอนุปัญญา ผู้จัดการการตลาด โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 อินเตอร์ ร่วมออกหน่วยตรวจสุขภาพให้แก่ประชาชน ในงานพิธีเปิดอาคารศูนย์การแพทย์ครอบครัวและชุมชน องค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว (กล่อมจิตร์อุทิศ)ในวันที่ 27 เมษายน 2561 ที่ผ่านมา แบ่งปันไปยัง facebook


         โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 อินเตอร์ นำโดย คุณรักษพร ธีรอนุปัญญา ผู้จัดการการตลาด โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 อินเตอร์ ร่วมออกหน่วยตรวจสุขภาพให้แก่ประชาชน ในงานพิธีเปิดอาคารศูนย์การแพทย์ครอบครัวและชุมชน องค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว (กล่อมจิตร์อุทิศ)ในวันที่ 27 เมษายน 2561 ที่ผ่านมา


inquiries and service at : Chularat 3 International Hospital

88/8-9 Theparak Rd. Km.14.5 TumbonBangpla AmperPangplee Samutprakarn 10540
Phone Number : 02-033-2900