ประกาศ ขอทำลายฟิล์มเอกซเรย์ที่มี HN ก่อนปี 2551 ซึ่งฟิล์มดังกล่าว เอกซเรย์ไม่ได้ประกอบการรักษาแล้ว ผู้ป่วยสามารถขอรับคืนได้ด้วยตัวเอง - Chularat 3 International Hospital

 Home
» News for Chularat » ประกาศ ขอทำลายฟิล์มเอกซเรย์ที่มี HN ก่อนปี 2551 ซึ่งฟิล์มดังกล่าว เอกซเรย์ไม่ได้ประกอบการรักษาแล้ว ผู้ป่วยสามารถขอรับคืนได้ด้วยตัวเอง แบ่งปันไปยัง facebook

 

inquiries and service at : Chularat 3 International Hospital

88/8-9 Theparak Rd. Km.14.5 TumbonBangpla AmperPangplee Samutprakarn 10540
Phone Number : 02-033-2900