ศูนย์ทางเดินอาหารและตับ โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 อินเตอร์ โดย พญ.วรวรรณ บุญรักษา อายุรแพทย์ผู้เชี่ยวชาญระบบทางเดินอาหาร จัดกิจกรรมเสวนาเรื่อง "ก้าวทันรักษาโรคตับ" เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจการรักษาโรคตับ - Chularat 3 International Hospital

 Home
» News for Chularat » ศูนย์ทางเดินอาหารและตับ โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 อินเตอร์ โดย พญ.วรวรรณ บุญรักษา อายุรแพทย์ผู้เชี่ยวชาญระบบทางเดินอาหาร จัดกิจกรรมเสวนาเรื่อง "ก้าวทันรักษาโรคตับ" เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจการรักษาโรคตับ แบ่งปันไปยัง facebook


“ศูนย์ทางเดินอาหารและตับ รพ.จุฬารัตน์ 3 อินเตอร์
จัดกิจกรรมเสวนา "ก้าวทันรักษาโรคตับ"

     ศูนย์ทางเดินอาหารและตับ โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 อินเตอร์ โดย พญ.วรวรรณ บุญรักษา อายุรแพทย์ผู้เชี่ยวชาญระบบทางเดินอาหาร จัดกิจกรรมเสวนาเรื่อง "ก้าวทันรักษาโรคตับ" เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจการรักษาโรคตับ และการแบ่งปัน เคล็ดไม่ลับการออกกำลังกายของ คุณต๊ะ บอยสเก๊าท์ ณ ลานกิจกรรม อาคาร A ชั้น 1 โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 อินเตอร์ เมื่อวันเสาร์ที่ 21 กรกฎาคม 2561 ที่ผ่านมา

 

inquiries and service at : Chularat 3 International Hospital

88/8-9 Theparak Rd. Km.14.5 TumbonBangpla AmperPangplee Samutprakarn 10540
Phone Number : 02-033-2900