พิธีลงนามสัญญาจัดซื้อเครื่องฉายรังสีสำหรับรักษาโรคมะเร็ง - Chularat 3 International Hospital

 Home
» News for Chularat » พิธีลงนามสัญญาจัดซื้อเครื่องฉายรังสีสำหรับรักษาโรคมะเร็ง แบ่งปันไปยัง facebook

     นพ.กำพล พลัสสินทร์ กรรมการกลุ่มโรงพยาบาลจุฬารัตน์ เป็นประธานเปิดงานและลงนามสัญญาจัดซื้อเครื่องฉายรังสีสำหรับรักษาโรคมะเร็ง รุ่น Synergy มูลค่า 150 ล้าน กับบริษัท พรีเมียร์ บิลลิเนส อินเตอร์ จำกัด สำหรับเครื่องฉายรังสี รุ่น Synergy สามารถผลิตพลังงานรังสีโฟตอนพลังงานสูงไปยังกลุ่มก้อนเซลล์มะเร็งตำแหน่งที่ต้องการ อีกทั้งยังสามารถกำหนดปริมาณรังสีให้เหมาะสมกับความหนาบางของเซลล์มะเร็งได้อย่างถูกต้องแม่นยำ นับว่าทางโรงพยาบาลฯ ได้นำเทคโนโลยีใหม่มาเพิ่มประสิทธิภาพการรักษาผู้ป่วยโรคมะเร็ง รวมทั้งช่วยลดระยะเวลาในการฉายรังสีและผลกระทบที่เกิดกับอวัยวะข้างเคียงของผู้ป่วยให้ดียิ่งขึ้น

inquiries and service at : Chularat 3 International Hospital

88/8-9 Theparak Rd. Km.14.5 TumbonBangpla AmperPangplee Samutprakarn 10540
Phone Number : 02-033-2900