รพ.จุฬารัตน์ 3 อินเตอร์ ตรวจโควิด-19 ผู้ขับรถโดยสารสาธารณะ ไม่มีค่าใช้จ่าย! หากท่านใดเป็นผู้ที่มีประวัติความเสี่ยง ร่วมกับมีอาการ ไข้ • ไอ • เจ็บคอ • มีน้ำมูก • เหนื่อย อย่างใดอย่างหนึ่ง - โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 อินเตอร์

 หน้าแรก
» ข่าวสารและกิจกรรม » รพ.จุฬารัตน์ 3 อินเตอร์ ตรวจโควิด-19 ผู้ขับรถโดยสารสาธารณะ ไม่มีค่าใช้จ่าย! หากท่านใดเป็นผู้ที่มีประวัติความเสี่ยง ร่วมกับมีอาการ ไข้ • ไอ • เจ็บคอ • มีน้ำมูก • เหนื่อย อย่างใดอย่างหนึ่ง แบ่งปันไปยัง facebookรพ.จุฬารัตน์ 3 อินเตอร์ ตรวจโควิด-19 ผู้ขับรถโดยสารสาธารณะ ไม่มีค่าใช้จ่าย!

เริ่มให้บริการ 17 เม.ย. นี้ สำหรับผู้ขับขี่รถสาธารณะ ผู้ขับรถโดยสารสาธารณะ

หากท่านใดเป็นผู้ที่มีประวัติความเสี่ยง ร่วมกับมีอาการ ไข้ • ไอ • เจ็บคอ • มีน้ำมูก • เหนื่อย อย่างใดอย่างหนึ่ง
สามารถลงทะเบียนที่ https://forms.gle/tH23EeBRBBjrcjZP9

สอบถามข้อมูลและเข้ารับบริการที่ โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 อินเตอร์

88/8-9 ถนนเทพารักษ์ กม.14.5 ตำบลบางปลา อำเภอบางพลี จ.สมุทรปราการ 10540
โทรศัพท์ : 02-033-2900