ดาวน์โหลดไว้เลย! ลูกต้องได้รับวัคซีนอะไร? - โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 อินเตอร์

 หน้าแรก
» ข่าวสารและกิจกรรม » ดาวน์โหลดไว้เลย! ลูกต้องได้รับวัคซีนอะไร? แบ่งปันไปยัง facebook

ตารางการให้วัคซีนในเด็กไทย 2563 ตั้งแต่แรกเกิด ถึง 12 ปี จากสมาคมโรคติดเชื้อแห่งประเทศไทย

สอบถามข้อมูลและเข้ารับบริการที่ โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 อินเตอร์

88/8-9 ถนนเทพารักษ์ กม.14.5 ตำบลบางปลา อำเภอบางพลี จ.สมุทรปราการ 10540
โทรศัพท์ : 02-033-2900