นพ.กำพล พลัสสินทร์ กรรมการผู้จัดการกลุ่มโรงพยาบาลจุฬารัตน์ เข้าร่วมประชุมคัดเลือกคณะอนุกรรมการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานบริการสาธารณสุข (อคม.) เขต 6 สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) เขต 6 ระยอง ณ โรงแรมโกดเด้น ซิตี้ ระยอง เมื่อวันที่ 9 กันยายนที่ผ่านมา - โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 อินเตอร์

 หน้าแรก
» ข่าวสารและกิจกรรม » นพ.กำพล พลัสสินทร์ กรรมการผู้จัดการกลุ่มโรงพยาบาลจุฬารัตน์ เข้าร่วมประชุมคัดเลือกคณะอนุกรรมการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานบริการสาธารณสุข (อคม.) เขต 6 สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) เขต 6 ระยอง ณ โรงแรมโกดเด้น ซิตี้ ระยอง เมื่อวันที่ 9 กันยายนที่ผ่านมา แบ่งปันไปยัง facebook


     นพ.กำพล พลัสสินทร์ กรรมการผู้จัดการกลุ่มโรงพยาบาลจุฬารัตน์ เข้าร่วมประชุมคัดเลือกคณะอนุกรรมการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานบริการสาธารณสุข (อคม.) เขต 6 สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) เขต 6 ระยอง ณ โรงแรมโกดเด้น ซิตี้ ระยอง เมื่อวันที่ 9 กันยายนที่ผ่านมา 

สอบถามข้อมูลและเข้ารับบริการที่ โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 อินเตอร์

88/8-9 ถนนเทพารักษ์ กม.14.5 ตำบลบางปลา อำเภอบางพลี จ.สมุทรปราการ 10540
โทรศัพท์ : 02-033-2900