วัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่" สำหรับผู้ที่ถือสิทธิ์ประกันสังคม - โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 อินเตอร์

 หน้าแรก
» ข่าวสารและกิจกรรม » วัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่" สำหรับผู้ที่ถือสิทธิ์ประกันสังคม แบ่งปันไปยัง facebook

ข่าวดี  สำหรับผู้ถือบัตรประกันสังคม ที่มีอายุ 50 ปีขึ้นไป

สามารถเข้ารับ "วัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่" สายพันธุ์ปัจจุบัน ฟรี(!) ได้ที่ รพ.จุฬารัตน์ 3 อินเตอร์ ( 1 ครั้งต่อคน ต่อปี)

ลงทะเบียนเพื่อรับวัคซีน ฟรี

ท่านใดที่เคยรับการฉีดวัคซีนตั้งแต่เดือน ต.ค. 2562 - เม.ย 2563 สามารถเข้ารับบริการฉีดวัคซีนได้ตามปกติ

ท่านใดที่เคยรับการฉีดวัคซีนในช่วงเดือน เม.ย. 2563 เป็นต้นไป ให้นับไปอีก 6 เดือน จึงจะสามารถเข้ารับบริการฉีดวัคซีนเข็มแรกได้

สอบถามข้อมูลและเข้ารับบริการที่ โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 อินเตอร์

88/8-9 ถนนเทพารักษ์ กม.14.5 ตำบลบางปลา อำเภอบางพลี จ.สมุทรปราการ 10540
โทรศัพท์ : 02-033-2900