รับรางวัล งาน Thailand´s Top Corporate Brands 2020 Award, Healthcare Service - โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 อินเตอร์

 หน้าแรก
» ข่าวสารและกิจกรรม » รับรางวัล งาน Thailand´s Top Corporate Brands 2020 Award, Healthcare Service แบ่งปันไปยัง facebook

วันที่ 27 พฤศจิกายน 2563  นพ.กำพล พลัสสินทร์ กรรมการผู้จัดการกลุ่มโรงพยาบาลจุฬารัตน์ เข้ารับรางวัลสุดยอดแบรนด์องค์กร ต่อเนืองเป็นปีที่ 2 ในงาน Thailand´s Top Corporate Brands 2020 Award, Healthcare Service งานประกาศผลสุดยอดแบรนด์องค์กรของไทยและอาเซียน โดยหลักสูตร MBM คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สอบถามข้อมูลและเข้ารับบริการที่ โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 อินเตอร์

88/8-9 ถนนเทพารักษ์ กม.14.5 ตำบลบางปลา อำเภอบางพลี จ.สมุทรปราการ 10540
โทรศัพท์ : 02-033-2900