ตรวจเชื้อ เพื่อคนไทย สามารถเข้ารับการตรวจหาเชื้อ COVID-19 ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย ได้ที่โรงพยาบาลในเครือจุฬารัตน์ ทุกสาขา - โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 อินเตอร์

 หน้าแรก
» ข่าวสารและกิจกรรม » ตรวจเชื้อ เพื่อคนไทย สามารถเข้ารับการตรวจหาเชื้อ COVID-19 ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย ได้ที่โรงพยาบาลในเครือจุฬารัตน์ ทุกสาขา แบ่งปันไปยัง facebook

คนไทยทุกคน ทุกสิทธิ รวมถึงคนต่างด้าวที่มีประกันสังคม ที่เข้าข่ายกลุ่มเสี่ยง ตามที่กรมควบคุมโรคกำหนด สามารถเข้ารับการตรวจหาเชื้อ COVID-19 ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย ได้ที่โรงพยาบาลในเครือจุฬารัตน์ ทุกสาขา

เกณฑ์เสี่ยงติดเชื้อ COVID19 มีดังนี้

 1. ผู้ที่มีประวัติหรือมีผู้ใกล้ชิด เดินทางไป จ.สมุทรสาคร หรือเขตติดโรค

 2.ผู้สัมผัสใกล้ชิด กับผู้ป่วยสงสัย/ ผูู้ป่วยยืนยันว่า ติดเชื้อโควิด-19

 3. เป็นบุคลากรทางการแพทย์ ที่สัมผัสกับผูู้ป่วยยืนยันว่าติดเชื้อโควิด-19 (ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของแพทย์) มีความเสี่ยงอย่างใดอย่างหนึ่ง ใน 3 ข้อข้างต้น ร่วมกับมีอาการ

    โควิด-19 อย่างใดอย่างหนึ่ง เช่น ไอ มีน้ำมูก เจ็บคอ หายใจเหนื่อยหอบ จมูกไม่ได้กลิ่น ลิ้นไม่รับรส


     สำหรับผู้ที่ไม่เข้าเกณฑ์แต่ประสงค์ต้องการตรวจ หรือเคยใช้สิทธิตรวจฟรีไปแล้ว สามารถเข้ารับบริการตรวจหาเชื้อ COVID-19 ได้ที่โรงพยาบาลในเครือจุฬารัตน์ ทุกสาขาเช่นกัน ในราคา 3,000 บาท (ไม่รวมค่าแพทย์)

อย่าลืมสวมหน้ากาก ล้างมือ และเว้นระยะห่าง เสมอ หากเป็นไปได้แนะนำให้เดินทางโดยพาหนะส่วนตัว

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 อินเตอร์ โทร. 02 033 2900 สายด่วน Call center 1609 

สอบถามข้อมูลและเข้ารับบริการที่ โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 อินเตอร์

88/8-9 ถนนเทพารักษ์ กม.14.5 ตำบลบางปลา อำเภอบางพลี จ.สมุทรปราการ 10540
โทรศัพท์ : 02-033-2900