เรียนเชิญ ผู้สนใจ เข้าร่วมอบรม chularat stroke teaching course โดย.นพ. สุรัตน์ บุญญะการกุล แพทย์อายุรศาสตร์ระบบประสาท - โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 อินเตอร์

 หน้าแรก
» ข่าวสารและกิจกรรม » เรียนเชิญ ผู้สนใจ เข้าร่วมอบรม chularat stroke teaching course โดย.นพ. สุรัตน์ บุญญะการกุล แพทย์อายุรศาสตร์ระบบประสาท แบ่งปันไปยัง facebook

เรียนเชิญ ผู้สนใจ เข้าร่วมอบรม chularat stroke teaching course ในวันที่ 3-5 พฤษภาคม 2564 ค่าลงทะเบียน ท่านละ 3,000 บาท

โปรแกรม  เลือก

สำรองที่ นั่ง  

ชำระค่า ลงทะเบียน 

ดาวน์โหลดคู่มือ งานอบรม chularat stroke teaching course

แสกนดาวน์โหลดคู่มือ งานอบรม chularat stroke teaching course

สอบถามข้อมูลและเข้ารับบริการที่ โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 อินเตอร์

88/8-9 ถนนเทพารักษ์ กม.14.5 ตำบลบางปลา อำเภอบางพลี จ.สมุทรปราการ 10540
โทรศัพท์ : 02-033-2900