โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 อินเตอร์ ให้บริการฉีดวัคซีนสำหรับกลุ่มผู้ที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป และผู้มีโรคประจำตัว 7 กลุ่มโรคตามที่ภาครัฐกำหนด - โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 อินเตอร์

 หน้าแรก
» ข่าวสารและกิจกรรม » โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 อินเตอร์ ให้บริการฉีดวัคซีนสำหรับกลุ่มผู้ที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป และผู้มีโรคประจำตัว 7 กลุ่มโรคตามที่ภาครัฐกำหนด แบ่งปันไปยัง facebook

          รพ.จุฬารัตน์ 3 อินเตอร์ ให้บริการฉีดวัคซีน COVID-19 ผ่านระบบหมอพร้อมสำหรับกลุ่มผู้ที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป และผู้มีโรคประจำตัว 7 กลุ่มโรคตามที่ภาครัฐกำหนด เวลา 8.00 - 15.00 น. (ให้บริการวันจันทร์ - ศุกร์ หยุดวันเสาร์-อาทิตย์ ) กรุณานำบัตรประชาชนและข้อมูลในการลงทะเบียนหมอพร้อม เพื่อตรวจสอบสิทธิ์และทำประวัติ ที่ศูนย์อาหาร อาคารจอดรถ  ตามวันเวลาที่นัดหมายเข้ารับบริการ

ข้อปฎิบัติ "ก่อนฉีด" วัคซีนโควิด-19

  1. ควรพักผ่อนให้เพียงพอ อย่างน้อย 6-8 ชั่วโมง
  2. งดออกกำลังกายหนักๆ อย่างน้อย 2 วัน
  3. หากเจ็บป่วย มีไข้ ให้เลื่อนการฉีดวัคซีนออกไปก่อน
  4. หลีกเลี่ยง ชา กาแฟ หรือ เครื่องดื่มที่มีคาแฟอีน รวมถึงเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์
  5. ควรดื่มน้ำ อย่างน้อย 500 - 1,000 มิลลิลิตร

ข้อปฎิบัติ "วันที่เข้ารับบริการ" ฉีดวัคซีนโควิด-19

  1. ควรดื่มน้ำ อย่างน้อย 500 - 1,000 มิลลิลิตร
  2. รับประทานอาหารตามปกติ
  3. สวมเสื้อผ้าสะดวก ต่อการฉีดวัคซีน
  4. เตรียมเอกสารที่ต้องใช้ ได้แก่ บัตรประชาชน ข้อมูลการลงทะเบียนหมอพร้อมพร้อมระบุ วัน เวลา ที่ นัดหมายรับบริการ

โปรดร่วมกัน...รักษามาตรฐานวิถีใหม่ คือ การสวมแมสก์ ล้างมือ และการเว้นระยะห่างนะคะ

สอบถามข้อมูลและเข้ารับบริการที่ โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 อินเตอร์

88/8-9 ถนนเทพารักษ์ กม.14.5 ตำบลบางปลา อำเภอบางพลี จ.สมุทรปราการ 10540
โทรศัพท์ : 02-033-2900