รพ.จุฬารัตน์ 3 อินเตอร์ ผ่านการตรวจประเมินสถานพยาบาลปี 2565 โดยไม่มีข้อที่ต้องปรับปรุงแก้ไขค่ะ ผู้ตรวจชื่นชมการให้บริการและดูแลผู้ประกันตนเป็นอย่างดีและยินดีที่ได้รับรางวัล รพ.ในดวงใจ และการเปิด รพ.สนามที่เป็นระดับตติยภูมิ สำหรับผู้ป่วย covid - โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 อินเตอร์

 หน้าแรก
» ข่าวสารและกิจกรรม » รพ.จุฬารัตน์ 3 อินเตอร์ ผ่านการตรวจประเมินสถานพยาบาลปี 2565 โดยไม่มีข้อที่ต้องปรับปรุงแก้ไขค่ะ ผู้ตรวจชื่นชมการให้บริการและดูแลผู้ประกันตนเป็นอย่างดีและยินดีที่ได้รับรางวัล รพ.ในดวงใจ และการเปิด รพ.สนามที่เป็นระดับตติยภูมิ สำหรับผู้ป่วย covid แบ่งปันไปยัง facebook


    รพ.จุฬารัตน์ 3 อินเตอร์ ผ่านการตรวจประเมินสถานพยาบาลปี 2565 โดยไม่มีข้อที่ต้องปรับปรุงแก้ไขค่ะ ผู้ตรวจชื่นชมการให้บริการและดูแลผู้ประกันตนเป็นอย่างดีและยินดีที่ได้รับรางวัล รพ.ในดวงใจ และการเปิด รพ.สนามที่เป็นระดับตติยภูมิ สำหรับผู้ป่วย covid เป็นการทำประโยชน์เพื่อส่วนรวม เป็นแนวคิดของผู้บริหารที่น่ายกย่องชื่นชมค่ะ

   
       

สอบถามข้อมูลและเข้ารับบริการที่ โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 อินเตอร์

88/8-9 ถนนเทพารักษ์ กม.14.5 ตำบลบางปลา อำเภอบางพลี จ.สมุทรปราการ 10540
โทรศัพท์ : 02-033-2900