อบรมให้ความรู้ปฐมพยาบาลเบื้องต้น และการช่วยฟื้นคืนชีพ(CPR) รุ่น2 บริษัท ฮีโน่ มอเตอร์ส แมนูแฟคเจอริ่ง(ประเทศไทย) จำกัด - โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 อินเตอร์

 หน้าแรก
» ข่าวสารและกิจกรรม » อบรมให้ความรู้ปฐมพยาบาลเบื้องต้น และการช่วยฟื้นคืนชีพ(CPR) รุ่น2 บริษัท ฮีโน่ มอเตอร์ส แมนูแฟคเจอริ่ง(ประเทศไทย) จำกัด แบ่งปันไปยัง facebook

    โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 เทพารักษ์ ได้รับเกียรติจาก บริษัท ฮีโน่ มอเตอร์ส แมนูแฟคเจอริ่ง(ประเทศไทย)
เข้าอบรมให้ความรู้เรื่อง การปฐมพยาบาลเบื้องต้น
และการช่วยฟื้นคืนชีพ(CPR) เป็นรุ่นที่2 เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557 ที่ผ่านมา

สอบถามข้อมูลและเข้ารับบริการที่ โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 อินเตอร์

88/8-9 ถนนเทพารักษ์ กม.14.5 ตำบลบางปลา อำเภอบางพลี จ.สมุทรปราการ 10540
โทรศัพท์ : 02-033-2900