จัดกิจกรรม Like and Share โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 เทพารักษ์ - โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 อินเตอร์

 หน้าแรก
» ข่าวสารและกิจกรรม » จัดกิจกรรม Like and Share โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 เทพารักษ์ แบ่งปันไปยัง facebook

                เมื่อวันที่ 13 - 14 พฤศจิกายน พ.ศ.2557 ที่ผ่านมา ทางโรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 เทพารักษ์
ได้จัดกิจกรรม Like & Share  เพื่อประชาสัมพันธ์หน้าแฟนเพจ Chularat Hospital Group
แหล่งสาระความรู้และข้อมูลข่าวสารของทางกลุ่มโรงพยาบาลจุฬารัตน์


สอบถามข้อมูลและเข้ารับบริการที่ โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 อินเตอร์

88/8-9 ถนนเทพารักษ์ กม.14.5 ตำบลบางปลา อำเภอบางพลี จ.สมุทรปราการ 10540
โทรศัพท์ : 02-033-2900