ร่วมงาน สัปดาห์ความปลอดภัย บริษัท จีเอฟพีที จำกัด - โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 อินเตอร์

 หน้าแรก
» ข่าวสารและกิจกรรม » ร่วมงาน สัปดาห์ความปลอดภัย บริษัท จีเอฟพีที จำกัด แบ่งปันไปยัง facebook

โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 เทพารักษ์ ร่วมจัดกิจกรรมงานสัปดาห์ความปลอดภัย  บริษัท จีเอฟพีที จำกัด
เมื่อวันที่ 21 - 22 พฤศจิกายน พ.ศ.2557 ที่ผ่านมา
สอบถามข้อมูลและเข้ารับบริการที่ โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 อินเตอร์

88/8-9 ถนนเทพารักษ์ กม.14.5 ตำบลบางปลา อำเภอบางพลี จ.สมุทรปราการ 10540
โทรศัพท์ : 02-033-2900