โครงการอบรมให้ความรู้ ครรภ์คุณภาพ โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 เทพารักษ์ - โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 อินเตอร์

 หน้าแรก
» ข่าวสารและกิจกรรม » โครงการอบรมให้ความรู้ ครรภ์คุณภาพ โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 เทพารักษ์  แบ่งปันไปยัง facebook

โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 เทพารักษ์ ร่วมกับ บริษัท เนสเล่ (ประเทศไทย) จำกัด จัดโครงการอบรมให้ความรู้เรื่อง ครรภ์คุณภาพ
เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ.2557 ที่ผ่านมา ที่โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 เทพารักษ์

สอบถามข้อมูลและเข้ารับบริการที่ โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 อินเตอร์

88/8-9 ถนนเทพารักษ์ กม.14.5 ตำบลบางปลา อำเภอบางพลี จ.สมุทรปราการ 10540
โทรศัพท์ : 02-033-2900