เข้าเยี่ยมและสวัสดีปีใหม่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว - โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 อินเตอร์

 หน้าแรก
» ข่าวสารและกิจกรรม » เข้าเยี่ยมและสวัสดีปีใหม่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว  แบ่งปันไปยัง facebook
           วันที่ 7 มกราคม 2558 นายแพทย์กำพล  พลัสสินทร์  กรรมการผู้จัดการกลุ่มโรงพยาบาลจุฬารัตน์
 พร้อมทีมงานนำกระเช้าเข้าเยี่ยม และสวัสดีปีใหม่  ท่านดร.ภัทรพล  จำปารัตน์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว
  เพื่อกระชับความสัมพันธ์ในการเป็น Partner ที่ดีต่อกันเสมอมา

สอบถามข้อมูลและเข้ารับบริการที่ โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 อินเตอร์

88/8-9 ถนนเทพารักษ์ กม.14.5 ตำบลบางปลา อำเภอบางพลี จ.สมุทรปราการ 10540
โทรศัพท์ : 02-033-2900