เข้าเยี่ยมและสวัสดีปีใหม่ นายกเทศมนตรีตำบลบางพลี - โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 อินเตอร์

 หน้าแรก
» ข่าวสารและกิจกรรม » เข้าเยี่ยมและสวัสดีปีใหม่ นายกเทศมนตรีตำบลบางพลี  แบ่งปันไปยัง facebook
  วันที่ 7 มกราคม 2558 นายแพทย์กำพล  พลัสสินทร์  กรรมการผู้จัดการกลุ่มโรงพยาบาลจุฬารัตน์  พร้อมทีมงานนำกระเช้าเข้าเยี่ยม
 และสวัสดีปีใหม่  นายพัฒนพงศ์ จงรักดี นายกเทศมนตรีตำบลบางพลี  เพื่อกระชับความสัมพันธ์ในการเป็นPartner ที่ดีต่อกันเสมอมา

สอบถามข้อมูลและเข้ารับบริการที่ โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 อินเตอร์

88/8-9 ถนนเทพารักษ์ กม.14.5 ตำบลบางปลา อำเภอบางพลี จ.สมุทรปราการ 10540
โทรศัพท์ : 02-033-2900