ร่วมจัดกิจกรรมวันเด็ก บริษัท จีเอฟพีที จำกัด (มหาชน) - โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 อินเตอร์

 หน้าแรก
» ข่าวสารและกิจกรรม » ร่วมจัดกิจกรรมวันเด็ก บริษัท จีเอฟพีที จำกัด (มหาชน) แบ่งปันไปยัง facebook

     เมื่อวันที่ 17 มกราคม พ.ศ.2558 ที่ผ่านมา โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 เทพารักษ์
    ได้ออกบูธจัดกิจกรรมเนื่องในงานวันเด็กของ บริษัท จีเอฟพีที จำกัด (มหาชน)สอบถามข้อมูลและเข้ารับบริการที่ โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 อินเตอร์

88/8-9 ถนนเทพารักษ์ กม.14.5 ตำบลบางปลา อำเภอบางพลี จ.สมุทรปราการ 10540
โทรศัพท์ : 02-033-2900