ร่วมกิจกรรมวันเด็ก หมู่บ้านสวนเก้าแสน บางปลา - โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 อินเตอร์

 หน้าแรก
» ข่าวสารและกิจกรรม » ร่วมกิจกรรมวันเด็ก หมู่บ้านสวนเก้าแสน บางปลา แบ่งปันไปยัง facebook

        โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 เทพารักษ์ ได้รับเกียรติจากนิติบุคคลหมู่บ้านสวนเก้าแสน บางปลา
เข้าร่วมจัดกิจกรรมวันเด็ก พร้อมบริการตรวจสุขภาพเบื้องต้นแก่ผู้ปกครองที่มาร่วมงาน เมื่อวันที่ 24 มกราคม พ.ศ.2558 ที่ผ่านมา

สอบถามข้อมูลและเข้ารับบริการที่ โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 อินเตอร์

88/8-9 ถนนเทพารักษ์ กม.14.5 ตำบลบางปลา อำเภอบางพลี จ.สมุทรปราการ 10540
โทรศัพท์ : 02-033-2900