ออกบูทตรวจสุขภาพเบื้องต้น งาน Amarin Baby and Kids Fair ไบเทคบางนา - โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 อินเตอร์

 หน้าแรก
» ข่าวสารและกิจกรรม » ออกบูทตรวจสุขภาพเบื้องต้น งาน Amarin Baby and Kids Fair ไบเทคบางนา แบ่งปันไปยัง facebook
       โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 อินเตอร์ ได้รับเกียรติจาก บริษัท อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด
ร่วมออกบูทตรวจสุขภาพเบื้องต้น ได้แก่ ตรวจวัดความดันโลหิต และตรวจวัดระดับไขมันใต้ผิวหนัง ในงาน Amarin Baby&Kids Fair ไบเทค บางนา
เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ - 1 มีนาคม พ.ศ.2558
.

สอบถามข้อมูลและเข้ารับบริการที่ โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 อินเตอร์

88/8-9 ถนนเทพารักษ์ กม.14.5 ตำบลบางปลา อำเภอบางพลี จ.สมุทรปราการ 10540
โทรศัพท์ : 02-033-2900