ออกบูุทตรวจสุขภาพเบื้องต้น หมู่บ้านบ้านใหม่ เทพารักษ์ - โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 อินเตอร์

 หน้าแรก
» ข่าวสารและกิจกรรม » ออกบูุทตรวจสุขภาพเบื้องต้น หมู่บ้านบ้านใหม่ เทพารักษ์ แบ่งปันไปยัง facebook

   เมื่อวันที่ 1 มีนาคม พ.ศ.2558 โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 อินเตอร์
ได้รับเกียรติจาก หมู่บ้านบ้านใหม่ ร่วมออกบูทตรวจสุขภาพเบื้องต้นและประชาสัมพันธ์โรงพยาบาล
ในงานประชุมคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่บ้านบ้านใหม่ เทพารักษ์

 

สอบถามข้อมูลและเข้ารับบริการที่ โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 อินเตอร์

88/8-9 ถนนเทพารักษ์ กม.14.5 ตำบลบางปลา อำเภอบางพลี จ.สมุทรปราการ 10540
โทรศัพท์ : 02-033-2900