งานจิบน้ำชายามบ่าย ต้อนรับผู้บริหาร บริษัท ไทยพาณิชย์ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) - โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 อินเตอร์

 หน้าแรก
» ข่าวสารและกิจกรรม » งานจิบน้ำชายามบ่าย ต้อนรับผู้บริหาร บริษัท ไทยพาณิชย์ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) แบ่งปันไปยัง facebook

       เมื่อวันที่ 11 มีนาคม พ.ศ.2558 ที่ผ่านมา โรง พยาบาลจุฬารัตน์ 3 อินเตอร์ จัดงานจิบน้ำชายามบ่าย ต้อนรับผู้บริหาร บริษัท ไทยพาณิชย์ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) เพื่อแจ้งข่าวสารและอัพเดทนวัตกรรมทางการแพทย์ "การรักษามะเร็งแนวใหม่"  โดย ศ.ดร.นพ.ทองปลิว เปรมปรี  ซึ่งในงานนี้ นายแพทย์สุชาย เหล่าวีรวัฒน์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาล จุฬารัตน์ 3 อินเตอร์ เป็นประธานกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมงานทุกท่าน   ที่ให้เกียรติเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อกระชับความสัมพันธ์ ที่ระหว่างกัน ในบรรยากาศเป็นกันเอง

สอบถามข้อมูลและเข้ารับบริการที่ โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 อินเตอร์

88/8-9 ถนนเทพารักษ์ กม.14.5 ตำบลบางปลา อำเภอบางพลี จ.สมุทรปราการ 10540
โทรศัพท์ : 02-033-2900