ภาพบรรยากาศการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558 - โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 อินเตอร์

 หน้าแรก
» ข่าวสารและกิจกรรม » ภาพบรรยากาศการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558 แบ่งปันไปยัง facebook

ภาพบรรยากาศ การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 วันที่ 22 เมษายน 2558 เวลา 13.30 น.
ณ. ห้องประชุมกมล-กานดา ชั้น 7 โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 อินเตอร์เนชั่นแนล

สอบถามข้อมูลและเข้ารับบริการที่ โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 อินเตอร์

88/8-9 ถนนเทพารักษ์ กม.14.5 ตำบลบางปลา อำเภอบางพลี จ.สมุทรปราการ 10540
โทรศัพท์ : 02-033-2900