ตรวจสุขภาพเบื้องต้น งานประชุมตัวแทนฝ่ายขาย บริษัท เอไอเอ จำกัด โรงแรมนารายณ์ สีลม - โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 อินเตอร์

 หน้าแรก
» ข่าวสารและกิจกรรม » ตรวจสุขภาพเบื้องต้น งานประชุมตัวแทนฝ่ายขาย บริษัท เอไอเอ จำกัด โรงแรมนารายณ์ สีลม แบ่งปันไปยัง facebook
 
เมื่อวันที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2558
โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 อินเตอร์
ได้จัดบูทตรวจสุขภาพเบื้องต้น ได้แก่ ตรวจวัดความดันโลหิต ตรวจมวลไขมันใต้ผิวหนัง  และเจาะน้ำตาลปลายนิ้ว
ให้กับ  คณะผู้บริหารและตัวแทนฝ่ายขาย บริษัท เอไอเอ จำกัด ในการประชุมผู้บริหารและตัวแทนฝ่ายขายที่โรงแรมนารายณ์ ถนนสีลม

 

สอบถามข้อมูลและเข้ารับบริการที่ โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 อินเตอร์

88/8-9 ถนนเทพารักษ์ กม.14.5 ตำบลบางปลา อำเภอบางพลี จ.สมุทรปราการ 10540
โทรศัพท์ : 02-033-2900