กิจกรรมรณรงค์งดสูบบุหรี่ บริษัท นิสสัน มอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด - โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 อินเตอร์

 หน้าแรก
» ข่าวสารและกิจกรรม » กิจกรรมรณรงค์งดสูบบุหรี่ บริษัท นิสสัน มอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด แบ่งปันไปยัง facebook

กิจกรรมรณรงค์งดสูบบุหรี่ บริษัท นิสสัน มอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 อินเตอร์เนชั่นแนล ได้จัดกิจกรรมรณรงค์งดสูบบุหรี่
ให้กับ พนักงาน บริษัท นิสสัน มอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2558

สอบถามข้อมูลและเข้ารับบริการที่ โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 อินเตอร์

88/8-9 ถนนเทพารักษ์ กม.14.5 ตำบลบางปลา อำเภอบางพลี จ.สมุทรปราการ 10540
โทรศัพท์ : 02-033-2900