กิจกรรม "Like & Share Facebook กลุ่มโรงพยาบาลจุฬารัตน์ " - โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 อินเตอร์

 หน้าแรก
» ข่าวสารและกิจกรรม » กิจกรรม "Like & Share Facebook กลุ่มโรงพยาบาลจุฬารัตน์ " แบ่งปันไปยัง facebook

กิจกรรม Like & Share Facebook
            กลุ่มโรงพยาบาลจุฬารัตน์ที่ทางโรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 อินเตอร์ จัดขึ้นระหว่าง วันที่ 22 - 26 มิถุนายน พ.ศ.2558 โดยได้รับความสนใจจากผู้มารับบริการร่วมกดLike และรับของที่ระลึกเป็นจำนวนมาก ซึ่งท่านที่สนใจสามารถเข้าไปติดตามสาระความรู้และกิจกรรมของกลุ่มโรงพยาบาลจุฬารัตน์ ได้ที่ Facebook.com/chularathospitalgroup

 
 

สอบถามข้อมูลและเข้ารับบริการที่ โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 อินเตอร์

88/8-9 ถนนเทพารักษ์ กม.14.5 ตำบลบางปลา อำเภอบางพลี จ.สมุทรปราการ 10540
โทรศัพท์ : 02-033-2900