ฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ โรงเรียนยินดีวิทย์ - โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 อินเตอร์

 หน้าแรก
» ข่าวสารและกิจกรรม » ฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ โรงเรียนยินดีวิทย์  แบ่งปันไปยัง facebook

ฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ โรงเรียนยินดีวิทย์  โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 อินเตอร์ ได้จัดการฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ ให้กับนักเรียน โรงเรียนยินดีวิทย์
  เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2558

สอบถามข้อมูลและเข้ารับบริการที่ โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 อินเตอร์

88/8-9 ถนนเทพารักษ์ กม.14.5 ตำบลบางปลา อำเภอบางพลี จ.สมุทรปราการ 10540
โทรศัพท์ : 02-033-2900