ตรวจสุขภาพเบื้องต้นในพิธีมอบใบประกาศนียบัตรโรงเรียนจุฬารัตน์ อินเตอร์ เฮลท์ - โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 อินเตอร์

 หน้าแรก
» ข่าวสารและกิจกรรม » ตรวจสุขภาพเบื้องต้นในพิธีมอบใบประกาศนียบัตรโรงเรียนจุฬารัตน์ อินเตอร์ เฮลท์ แบ่งปันไปยัง facebook

      ตรวจสุขภาพเบื้องต้นในพิธีมอบใบประกาศนียบัตรโรงเรียนจุฬารัตน์ อินเตอร์ เฮลท์ ---- โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 อินเตอร์ ได้ให้บริการตรวจสุขภาพเบื้องต้น อาทิ ตรวจวัดความดันโลหิต ตรวจวัดมวลไขมันใต้ผิวหนัง ให้แก่นักเรียนและผู้ปกครองในพิธีมอบใบประกาศนียบัตร แก่นักเรียนที่จบการศึกษาจากโรงเรียนจุฬารัตน์ อินเตอร์ เฮลท์ เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม พ.ศ.2558 ณ โรงแรมดุสิต ปริ๊นเซส ศรีนครินทร์

สอบถามข้อมูลและเข้ารับบริการที่ โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 อินเตอร์

88/8-9 ถนนเทพารักษ์ กม.14.5 ตำบลบางปลา อำเภอบางพลี จ.สมุทรปราการ 10540
โทรศัพท์ : 02-033-2900