บริการตรวจสุขภาพเบื้องต้น งาน Clean Food Good Taste ตลาดโรงเกลือ - โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 อินเตอร์

 หน้าแรก
» ข่าวสารและกิจกรรม » บริการตรวจสุขภาพเบื้องต้น งาน Clean Food Good Taste ตลาดโรงเกลือ แบ่งปันไปยัง facebook

      คลินิกเวชกรรมจุฬารัตน์ โรงเกลือ ได้รับเกียรติจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว ให้จัดบูธบริการตรวจสุขภาพเบื้องต้น โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายให้กับเจ้าหน้าที่และประชาชนทั้งชาวไทยและชาวกัมพูชา ในงานอบรม Clean Food Good Taste อาคารอำนวยการ ตลาดโรงเกลือ วันที่ 9 กันยายน พ.ศ.2558

สอบถามข้อมูลและเข้ารับบริการที่ โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 อินเตอร์

88/8-9 ถนนเทพารักษ์ กม.14.5 ตำบลบางปลา อำเภอบางพลี จ.สมุทรปราการ 10540
โทรศัพท์ : 02-033-2900