กรมบัญชีกลาง โรงพยาบาลจุฬารัตน์ โครงการเบิกจ่ายตรง ค่ารักษาพยาบาล ประเภทผู้ป่วยใน กลุ่มโรงพยาบาลจุฬารัตน์ "ห่วงใยและใส่ใจ เพื่อข้าราชการไทยแข็งแรง" - โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 อินเตอร์

 หน้าแรก
» ข่าวสารและกิจกรรม » กรมบัญชีกลาง โรงพยาบาลจุฬารัตน์ โครงการเบิกจ่ายตรง ค่ารักษาพยาบาล ประเภทผู้ป่วยใน กลุ่มโรงพยาบาลจุฬารัตน์ "ห่วงใยและใส่ใจ เพื่อข้าราชการไทยแข็งแรง" แบ่งปันไปยัง facebook


สอบถามข้อมูลและเข้ารับบริการที่ โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 อินเตอร์

88/8-9 ถนนเทพารักษ์ กม.14.5 ตำบลบางปลา อำเภอบางพลี จ.สมุทรปราการ 10540
โทรศัพท์ : 02-033-2900