ตรวจสุขภาพเบื้องต้น บริษัท ฟิลลิปประกันชีวิต จำกัด(มหาชน) - โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 อินเตอร์

 หน้าแรก
» ข่าวสารและกิจกรรม » ตรวจสุขภาพเบื้องต้น บริษัท ฟิลลิปประกันชีวิต จำกัด(มหาชน) แบ่งปันไปยัง facebook

          โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 อินเตอร์ ได้รับเกียรติจาก บริษัท ฟิลลิปประกันชีวิต จำกัด(มหาชน) ให้จัดบูธตรวจสุขภาพเบื้องต้น เช่น ตรวจวัดความดันโลหิต,ตรวจวัดมวลไขมันใต้ผิวหนัง,ตรวจวัดมวลกระดูก เป็นต้น ทั้งนี้ทางโรงพยาบาลได้จัดกิจกรรมเล่นเกมส์ร่วมสนุกเพื่อรับของที่ระลึกและประชาสัมพันธ์โรงพยาบาล โดยมีผู้บริหารฝ่ายขาย,ตัวแทนและเจ้าหน้าที่ บริษัท ฟิลลิปประกันชีวิต จำกัด(มหาชน) ให้ความสนใจเป็นจำนวนมาก เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2558 ณ อาคารวรวัฒน์ ถนนสีลม

สอบถามข้อมูลและเข้ารับบริการที่ โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 อินเตอร์

88/8-9 ถนนเทพารักษ์ กม.14.5 ตำบลบางปลา อำเภอบางพลี จ.สมุทรปราการ 10540
โทรศัพท์ : 02-033-2900