26 ตุลาคม 2558 ประเพณีรับบัว 1 เดียวในโลก - โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 อินเตอร์

 หน้าแรก
» ข่าวสารและกิจกรรม » 26 ตุลาคม 2558 ประเพณีรับบัว 1 เดียวในโลก แบ่งปันไปยัง facebook

26 ตุลาคม 2558 ประเพณีรับบัว 1 เดียวในโลก            
     ประเพณีรับบัวเป็นประเพณีเก่าแก่สิบทอดกันมาแต่โบราณ ของชาวอําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ โดยจัดงานทุกวันขึ้น 14 ค่ํา เดือน 11 ของทุกปี
โดยในสมัยก่อน อําเภอบางพลี มีประชาชนอาศัยอยู่แบ่งเป็น 3 กลุ่ม คือ คนไทย คนลาว และคนรามัญ (ชาวมอญพระประแดง) ทุกกลุ่มชนต่างทํามาหากินและอยู่ร่วมกันอย่างอบอุ่นเสมือนญาติมิตรประเพณีรับบัว เกิดขึ้นเพราะความมีน้ําใจที่ดีต่อกันระหว่างคนในท้องถิ่นกับคนมอญพระประแดง ซึ่งทํานาอยู่ที่ตําบลบางแก้ว ในช่วงออกพรรษาจะกลับไปทําบุญที่อําเภอพระประแดง ได้เก็บดอกบัวเพื่อบูชาพระหรือถวายแด่พระสงฆ์และฝากเพื่อนบ้าน ชาวอําเภอเมือง และชาวอําเภอพระประแดง ต่างพร้อมใจกันพายเรือมาเก็บดอกบัวที่อําเภอบางพลีและถือเป็นโอกาสอันดีในการนมัสการองค์หลวงพ่อโต อีกทั้งระยะทางระหว่างที่อําเภอพระประแดงกับอําเภอบางพลีไกลกันมาก เพื่อให้เกิดความสนุกสนานเพลิดเพลิน
      เรือแต่ละลําจะร้องรําทําเพลงมาตลอดเส้นทางสําหรับการแห่หลวงพ่อโตทางน้ําในประเพณีรับบัวที่เห็นกันอยู่ทุกวันนี้สืบเนื่องจาก พ.ศ. 2467 นางจั่นกับพวกชาวบางพลี ได้ร่วมสร้างองค์ปฐมเจดีย์ ณ วัดบางพลีใหญ่ในและจัดงานเฉลิมฉลองโดยแห่ผ้าห่มองค์พระปฐมเจดีย์และวิวัฒนาการมาเป็นแห่องค์หลวงพ่อโตจําลองอัญเชิญไปตามลําคลองสําโรง เพื่อให้ประชาชนได้นมัสการ ดอกไม้ที่ใช้นมัสการคือ ดอกบัว 

          

    

สอบถามข้อมูลและเข้ารับบริการที่ โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 อินเตอร์

88/8-9 ถนนเทพารักษ์ กม.14.5 ตำบลบางปลา อำเภอบางพลี จ.สมุทรปราการ 10540
โทรศัพท์ : 02-033-2900
เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้
เราใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ แสดงเนื้อหาและโฆษณาให้ตรงกับความสนใจ รวมถึงเพื่อวิเคราะห์การเข้าใช้งานเว็บไซต์และทำความเข้าใจว่าผู้ใช้งานมาจากที่ใด
คุณสามารถอ่านและทำความเข้าใจได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัวและข้อกำหนดในการให้บริการ