โรงพยาบาลจุฬารัตน์‬ 3 อินเตอร์ ได้รับเชิญเข้าร่วม กิจกรรมประชุม อสม.อบต.บางพลีใหญ่ - โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 อินเตอร์

 หน้าแรก
» ข่าวสารและกิจกรรม » โรงพยาบาลจุฬารัตน์‬ 3 อินเตอร์ ได้รับเชิญเข้าร่วม กิจกรรมประชุม อสม.อบต.บางพลีใหญ่  แบ่งปันไปยัง facebook

         เมื่อวันที่ 6 พ.ย. 58  โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 อินเตอร์ ได้เข้าร่วมกิจกรรมประชุม อสม.อบต.บางพลีใหญ่ ซึ่งภายในงานโรงพยาบาล ได้จัดให้มีการตรวจสุขภาพพื้นฐาน อาทิ ตรวจวัดความดันโลหิต, ตรวจมวลไขมัน พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์โครงการต่างๆ ของโรงพยาบาล และได้รับความสนใจจากประชาชนที่มาเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก

สอบถามข้อมูลและเข้ารับบริการที่ โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 อินเตอร์

88/8-9 ถนนเทพารักษ์ กม.14.5 ตำบลบางปลา อำเภอบางพลี จ.สมุทรปราการ 10540
โทรศัพท์ : 02-033-2900