โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 อินเตอร์ ออกบูทกิจกรรมที่ บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต สาขาศรีนครินทร์ - โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 อินเตอร์

 หน้าแรก
» ข่าวสารและกิจกรรม » โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 อินเตอร์ ออกบูทกิจกรรมที่ บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต สาขาศรีนครินทร์ แบ่งปันไปยัง facebook

         เมื่อวันที่ 8 พ.ย. 58 โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 อินเตอร์ ร่วมกับบริษัท กรุงเทพประกันชีวิต สาขาศรีนครินทร์ จัดกิจกรรมในงานประชุมประจำเดือน
ที่ บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต สาขา ศรีนครินทร์ ซึ่งภายในงานได้จัดให้มีการตรวจสุขภาพพื้นฐาน อาทิ ตรวจวัดความดันโลหิต, ตรวจมวลไขมันในร่างกาย, ตรวจคัดกรองเบาหวานโดยการเจาะน้ำตาลที่ปลายนิ้ว พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์โครงการต่างๆ ของโรงพยาบาล ให้กับตัวแทนทุกท่านที่เข้าร่วมประชุมในวันดังกล่าว

สอบถามข้อมูลและเข้ารับบริการที่ โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 อินเตอร์

88/8-9 ถนนเทพารักษ์ กม.14.5 ตำบลบางปลา อำเภอบางพลี จ.สมุทรปราการ 10540
โทรศัพท์ : 02-033-2900