กิจกรรมอบรมให้ความรู้เรื่องการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการช่วยฟื้น คืนชีพ ( CPR )ที่บริษัท เครซี่แฟ็คทอรี่ เทร็ดดิ้ง จำกัด - โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 อินเตอร์

 หน้าแรก
» ข่าวสารและกิจกรรม » กิจกรรมอบรมให้ความรู้เรื่องการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการช่วยฟื้น คืนชีพ ( CPR )ที่บริษัท เครซี่แฟ็คทอรี่ เทร็ดดิ้ง จำกัด แบ่งปันไปยัง facebook

         โรงพยาบาลจุฬารัตน์ ‬3 อินเตอร์ ได้จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้เรื่องการปฐมพยาบาลเบื้องต้น และการช่วยฟื้น คืนชีพ ( CPR ) ที่บริษัท เครซี่แฟ็คทอรี่ เทร็ดดิ้ง จำกัด วันที่ 26 พฤศจิกายน 2558 เวลา 09.00 – 16.00 น ณ ห้องประชุม บริษัทเครซี่แฟ็คทอรี่ เทร็ดดิ้ง จำกัด การอบรมครั้งนี้แบ่งเป็น 2 ช่วง คือ การบรรยายให้ความรู้เรื่องการอบรมปฐมพยาบาลเบื้องต้น และ การทำ CPR ในการปฏิบัติจริงซึ่งได้รับความสนใจจากพนักงาน เครซี่แฟ็คทอรี่ เทร็ดดิ้ง จำกัด เป็นจำนวนมาก

สอบถามข้อมูลและเข้ารับบริการที่ โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 อินเตอร์

88/8-9 ถนนเทพารักษ์ กม.14.5 ตำบลบางปลา อำเภอบางพลี จ.สมุทรปราการ 10540
โทรศัพท์ : 02-033-2900