กิจกรรมปั่นจักรยานเฉลิมพระเพียรติ Bike For Dad ปั่นเพื่อพ่อ เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2558 - โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 อินเตอร์

 หน้าแรก
» ข่าวสารและกิจกรรม » กิจกรรมปั่นจักรยานเฉลิมพระเพียรติ Bike For Dad ปั่นเพื่อพ่อ เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2558 แบ่งปันไปยัง facebook

กิจกรรมปั่นจักรยานเฉลิมพระเกียรติ Bike For Dad ปั่นเพื่อพ่อ          
        เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2558 โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 อินเตอร์ เข้าร่วมกิจกรรมปั่นจักรยานเฉลิมพระเกียรติ Bike For Dad ปั่นเพื่อพ่อ ณ ศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ โดยโรงพยาบาลได้จัดให้มีการให้ตรวจสุขภาพเบื้องต้น พร้อมทั้งให้บริการแพทย์ และรถพยาบาลฉุกเฉิน เพื่อดูแลสุขภาพและความปลอดภัยแก่ประชาชนชาว จังหวัดสมุทรปราการ ที่เข้าร่วมปั่นจักรยานตลอดกิจกรรม

สอบถามข้อมูลและเข้ารับบริการที่ โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 อินเตอร์

88/8-9 ถนนเทพารักษ์ กม.14.5 ตำบลบางปลา อำเภอบางพลี จ.สมุทรปราการ 10540
โทรศัพท์ : 02-033-2900