ข่าว “กลุ่มโรงพยาบาลจุฬารัตน์” ทำสัญญารับโอนกิจการ “โรงพยาบาลรวมแพทย์ระยอง” - โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 อินเตอร์

 หน้าแรก
» ข่าวสารและกิจกรรม » ข่าว “กลุ่มโรงพยาบาลจุฬารัตน์” ทำสัญญารับโอนกิจการ “โรงพยาบาลรวมแพทย์ระยอง” แบ่งปันไปยัง facebook

กลุ่มโรงพยาบาลจุฬารัตน์” ทำสัญญารับโอนกิจการ “โรงพยาบาลรวมแพทย์ระยอง”
   

สอบถามข้อมูลและเข้ารับบริการที่ โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 อินเตอร์

88/8-9 ถนนเทพารักษ์ กม.14.5 ตำบลบางปลา อำเภอบางพลี จ.สมุทรปราการ 10540
โทรศัพท์ : 02-033-2900