กิจกรรมโครงการเด็นโซ่ แชริตี้ แรลลี่ ครั้งที่ 1 - โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 อินเตอร์

 หน้าแรก
» ข่าวสารและกิจกรรม » กิจกรรมโครงการเด็นโซ่ แชริตี้ แรลลี่ ครั้งที่ 1 แบ่งปันไปยัง facebook
โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 อินเตอร์  จัดการอบรมปฐมพยาบาลเบื้องต้น และการช่วยฟื้นคืนชีพ  (First Aid & CPR) 
ที่ บริษัท   ไทยโอเชี่ยนอุตสาหกรรม   จำกัด
เมื่อวันที่ 12  ม.ค.  59 โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 อินเตอร์ ได้จัดการอบรมปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการช่วยฟื้นคืนชีพ (First Aid & CPR) 
ให้กับบริษัท ไทยโอเชี่ยนอุตสาหกรรม จำกัด 
ณ  ห้องประชุม  ชั้น  4  อาคารโชว์รูม  เวลา 9.00 – 12.00 น.
ทั้งนี้ได้ประชาสัมพันธ์โครงการต่างๆ ของโรงพยาบาลให้กับผู้เข้าอบรมทุกท่านที่เข้าร่วมอบรมในวันดังกล่าว

สอบถามข้อมูลและเข้ารับบริการที่ โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 อินเตอร์

88/8-9 ถนนเทพารักษ์ กม.14.5 ตำบลบางปลา อำเภอบางพลี จ.สมุทรปราการ 10540
โทรศัพท์ : 02-033-2900