โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 อินเตอร์ เดินสายสร้างเสริมสุขภาพพี่น้อง อสม.บางโฉลง - โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 อินเตอร์

 หน้าแรก
» ข่าวสารและกิจกรรม » โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 อินเตอร์ เดินสายสร้างเสริมสุขภาพพี่น้อง อสม.บางโฉลง แบ่งปันไปยัง facebook

โรงพยาบาลได้รับเกียรติจากองค์การบริหารส่วนตำบลบางโฉลง

          เชิญเข้าโครงการอบรมความรู้ด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเมื่อวันที่ 23 ก.พ. 59 ที่ผ่านมา ซึ่งโรงพยาบาลได้จัดให้มีการให้บริการตรวจสุขภาพเบื้องต้นและประเมินความเสี่ยงกระดูกพรุนโดยพยาบาลวิชาชีพ ทั้งยังได้รับเกียรติจากแพทย์หญิงปณิตตา ภมรบุตร แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านระบบประสาทและหลอดเลือดสมอง ประจำโรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 อินเตอร์ ร่วมให้ความรู้ด้านสุขภาพเรื่อง "โรครู้ทันป้องกันโรคหลอดเลือดสมอง" ซึ่งได้รับความสนใจจากพี่น้องอสม.เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก  เราชาวจุฬารัตน์ 3 อินเตอร์ มุ่งมั่นและตั้งใจมอบกิจกรรมสุขภาพดีๆให้ทุกท่านตลอดไป

สอบถามข้อมูลและเข้ารับบริการที่ โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 อินเตอร์

88/8-9 ถนนเทพารักษ์ กม.14.5 ตำบลบางปลา อำเภอบางพลี จ.สมุทรปราการ 10540
โทรศัพท์ : 02-033-2900